ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 11.90 THB
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 718,400
ปรับปรุงล่าสุด: 8 ธ.ค. 2564 12.29
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 9.8872 THB
เปลี่ยนแปลง (%) +0.0320(+0.32%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 20,619,929,853.37
ข้อมูลล่าสุด: 31 ต.ค. 2564