ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 6.85 THB
เปลี่ยนแปลง (%) +0.25 (3.79%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 2,625,170
ปรับปรุงล่าสุด: 10 ส.ค. 2565 16.35
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 9.2894 THB
เปลี่ยนแปลง (%) +0.0492(+0.53%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 19,373,145,595.39
ข้อมูลล่าสุด: 30 มิ.ย. 2565