วีดิโอนำเสนอ

ดูวีดีโอ
vdo

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ดาวน์โหลด
ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 13.40 THB
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 899,100
ปรับปรุงล่าสุด: 22 ต.ค. 2562 17.05
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 10.2101 THB
เปลี่ยนแปลง (%) -0.09( -0.92%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 21,293,243,716.72
ข้อมูลล่าสุด: 31 ส.ค. 2562