ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 12.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 323,900
ปรับปรุงล่าสุด: 5 มี.ค. 2564 12.29
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 10.5508 THB
เปลี่ยนแปลง (%) +0.0375(+0.36%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 22,003,823,015.03
ข้อมูลล่าสุด: 31 ม.ค. 2564