วีดิโอนำเสนอ

ดูวีดีโอ
vdo

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ดาวน์โหลด
ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 12.70 THB
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 497,900
ปรับปรุงล่าสุด: 23 ม.ค. 2563 14.28
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 10.1477 THB
เปลี่ยนแปลง (%) -0.17( -1.63%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 21,163,201,388.53
ข้อมูลล่าสุด: 30 พ.ย. 2562