วีดิโอนำเสนอ

ดูวีดีโอ
vdo

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ดาวน์โหลด
ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 11.80 THB
เปลี่ยนแปลง (%) +0.30 (2.61%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 4,395,200
ปรับปรุงล่าสุด: 16 ธ.ค. 2562 16.35
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 10.3156 THB
เปลี่ยนแปลง (%) +0.04( +0.41%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 21,513,231,802.04
ข้อมูลล่าสุด: 31 ต.ค. 2562