ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 12.20 THB
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 1,170,600
ปรับปรุงล่าสุด: 11 พ.ค. 2564 17.05
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 10.3876 THB
เปลี่ยนแปลง (%) -0.1632(-1.55%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 21,663,342,415.08
ข้อมูลล่าสุด: 28 ก.พ. 2564