ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 12.40 THB
เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-0.80%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 269,300
ปรับปรุงล่าสุด: 3 ส.ค. 2563 16.39
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 10.4433 THB
เปลี่ยนแปลง (%) -0.16( -1.49%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 21,779,673,102.93
ข้อมูลล่าสุด: 31 พ.ค. 2563