วีดิโอนำเสนอ

ดูวีดีโอ
vdo

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ดาวน์โหลด
ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 12.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 2,314,700
ปรับปรุงล่าสุด: 22 ม.ค. 2564 17.05
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 10.1282 THB
เปลี่ยนแปลง (%) -0.18( -1.78%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 21,122,464,918.66
ข้อมูลล่าสุด: 30 พ.ย. 2563