ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 13.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%) +0.10 (0.78%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 1,542,000
ปรับปรุงล่าสุด: 21 ก.พ. 2563 16.39
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 10.1249 THB
เปลี่ยนแปลง (%) -0.02( -0.22%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 21,115,665,428.56
ข้อมูลล่าสุด: 31 ธ.ค. 2562