ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 12.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-0.83%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 3,768,000
ปรับปรุงล่าสุด: 23 ก.ย. 2563 16.38
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 10.5220 THB
เปลี่ยนแปลง (%) +0.05( +0.45%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 21,943,695,850.90
ข้อมูลล่าสุด: 30 ก.ค. 2563