ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 12.10 THB
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 1,792,300
ปรับปรุงล่าสุด: 22 ก.ย. 2563 16.36
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 10.5220 THB
เปลี่ยนแปลง (%) +0.05( +0.45%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 21,943,695,850.90
ข้อมูลล่าสุด: 30 ก.ค. 2563