ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 11.80 THB
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 722,000
ปรับปรุงล่าสุด: 27 ต.ค. 2563 17.05
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 10.3603 THB
เปลี่ยนแปลง (%) -0.16( -1.54%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 21,606,599,933.01
ข้อมูลล่าสุด: 31 ส.ค. 2563