ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 13.50 THB
เปลี่ยนแปลง (%) +0.10 (0.75%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 2,315,800
ปรับปรุงล่าสุด: 20 ส.ค. 2562 16.39
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 10.3050 THB
เปลี่ยนแปลง (%) +0.03( +0.32%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 21,491,166,833.15
ข้อมูลล่าสุด: 30 มิ.ย. 2562