ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 11.80 THB
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 5,600
ปรับปรุงล่าสุด: 21 ก.พ. 2562 10.13
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 10.4241 THB
เปลี่ยนแปลง (%) +0.30( +2.99%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 21,739,536,914.80
ข้อมูลล่าสุด: 31 ธ.ค. 2561