ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 11.20 THB
เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-0.88%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 6,211,300
ปรับปรุงล่าสุด: 7 ธ.ค. 2561 16.37
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 10.2909 THB
เปลี่ยนแปลง (%) +0.39( +3.90%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 21,461,711,862.95
ข้อมูลล่าสุด: 31 ต.ค. 2561