ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 12.20 THB
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 576,900
ปรับปรุงล่าสุด: 30 ก.ค. 2564 16.39
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 9.8658 THB
เปลี่ยนแปลง (%) -0.1444(-1.44%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 20,575,185,657.2
ข้อมูลล่าสุด: 31 พ.ค. 2564