ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 11.50 THB
เปลี่ยนแปลง (%) -0.20 (-1.71%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 534,000
ปรับปรุงล่าสุด: 1 เม.ย. 2563 16.38
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 10.0183 THB
เปลี่ยนแปลง (%) -0.15( -1.46%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 20,893,197,469.69
ข้อมูลล่าสุด: 29 ก.พ. 2563