ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 12.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-0.83%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 2,300,200
ปรับปรุงล่าสุด: 22 พ.ค. 2563 16.37
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 10.5535 THB
เปลี่ยนแปลง (%) +0.54( +5.34%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 22,009,447,169.67
ข้อมูลล่าสุด: 31 มี.ค. 2563