ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 12.10 THB
เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-0.82%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 422,900
ปรับปรุงล่าสุด: 23 เม.ย. 2564 14.06
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 10.3876 THB
เปลี่ยนแปลง (%) -0.1632(-1.55%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 21,663,342,415.08
ข้อมูลล่าสุด: 28 ก.พ. 2564