ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน
EGATIF 12.20 THB
เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-0.81%) ปริมาณซื้อขาย (หน่วย) 210,500
ปรับปรุงล่าสุด: 14 มิ.ย. 2564 16.50
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
NAV 10.0102 THB
เปลี่ยนแปลง (%) +0.0342(+0.34%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 20,876,313,579.67
ข้อมูลล่าสุด: 30 เม.ย. 2564